Home Over Tips

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") regelen het gebruik van de website 2048game.xyz ("de Website"). Door de Website te openen of te gebruiken, stemt u in met gebondenheid aan deze Voorwaarden.

Gebruik van de Website

Inhoud:

De inhoud die op de Website wordt verstrekt, is alleen voor informatieve en entertainmentdoeleinden. We garanderen niet de nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van enige informatie op de Website.

Gebruikersgedrag:

U stemt ermee in de Website niet te gebruiken voor enig onwettig of ongeautoriseerd doel. U mag geen wetten overtreden in uw rechtsgebied bij het gebruik van de Website.

Intellectueel Eigendom:

Alle inhoud op de Website, inclusief tekst, afbeeldingen, logo's, afbeeldingen en software, is eigendom van 2048game.xyz of haar licentiegevers en wordt beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomswetten. U mag geen inhoud van de Website gebruiken, reproduceren, wijzigen of distribueren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Links van Derden:

De Website kan links bevatten naar websites of diensten van derden die niet eigendom zijn van of gecontroleerd worden door 2048game.xyz. We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybeleid of praktijken van websites of diensten van derden. U erkent en stemt ermee in dat 2048game.xyz niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

Beperking van Aansprakelijkheid

In geen geval zullen 2048game.xyz, haar gelieerde ondernemingen of haar licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen, voortvloeiend uit (i) uw toegang tot of gebruik van de Website; (ii) enig gedrag of inhoud van derden op de Website; (iii) enige inhoud verkregen van de Website; en (iv) ongeautoriseerde toegang, gebruik of wijziging van uw transmissies of inhoud, ongeacht of deze gebaseerd is op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of een andere wettelijke theorie, zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als een oplossing hierin vastgesteld blijkt te zijn mislukt van haar wezenlijke doel.

Beperking van Aansprakelijkheid

U stemt ermee in om 2048game.xyz, haar gelieerde ondernemingen en haar licentiegevers te vrijwaren en te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en kosten, inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die voortvloeien uit of op enige wijze verband houden met (i) uw toegang tot of gebruik van de Website, (ii) uw schending van deze Voorwaarden, of (iii) uw schending van rechten van een andere partij.

Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening materieel is, zullen we proberen ten minste 30 dagen voorafgaand aan het van kracht worden van nieuwe voorwaarden een kennisgeving te geven. Wat een materiële wijziging vormt, zal naar ons eigen goeddunken worden bepaald.

Contacteer Ons

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit Privacybeleid, neem dan contact met ons op via:

E-mail:


Taal:

EnglishFrançaisDeutschEspañolItalianoNederlandsPortuguêsPolskiالعربيةTürkçeSvenskaIndonesian한국어日本語简体中文